Đội ngũ giảng viên


Thầy BÙI HẢI ĐĂNG
Trưởng Khoa
Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ và Kỹ năng Đối ngoại


Học hàm-học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Cử nhân Đông phương học, chuyên ngành Úc học (Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM); Cử nhân Chính trị học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Thạc sĩ Châu Âu học (Khoa Quốc tế và Chính trị học, Jagiellonian University, Krakow, Poland); Tiến sĩ Văn hoá học (Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM).
Tu nghiệp: ĐH Canterbury, New Zealand (2010, Ford Foundation); ĐH De La Salle, Philippines (2011, United Board Fellows Program); Southern Methodist University, USA (2012, United Board Fellows Program).
Hướng nghiên cứu: EU, Chính trị quốc tế, văn hóa chính trị, bản sắc.
Môn học giảng dạy: EU và quan hệ Việt Nam - EU; Toàn cầu hoá; Hệ thống chính trị thế giới đương đại; Nghiên cứu khu vực: những vấn đề lý luận và thực tiễn; Toàn cầu hoá với vấn đề hội nhập và xung đột văn hoá; Quyền lực trong quan hệ quốc tế; Quan hệ quốc tế ở châu Âu...
Email: haidangbui@hcmussh.edu.vn

 

 

Cô TRỊNH THU HƯƠNG
Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ môn Anh văn chuyên ngành


Học hàm-học vị: Tiến sĩ
Nơi tốt nghiệp: TS (ĐHKHXH&NV, Tp. HCM), ThS TESOL (ĐH Canberra Australia), ThS Văn Hóa (ĐHKHXH&NV, Tp. HCM) Cử nhân (ĐHKHXH&NV, Tp. HCM).
Hướng nghiên cứu: Giảng dạy tiếng Anh, Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Văn hóa Mỹ, Văn hóa Úc, Quan hệ Quốc tế, Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu (A-V)
Môn học giảng dạy: Toàn cầu hóa; Những vấn đề toàn cầu; Giao tiếp liên văn hóa; Đàm phán; Nhân học - Văn hóa xã hội Mỹ; Nhân học - Văn hóa xã hội Úc; Lịch sử Mỹ; Giảng dạy tiếng Anh; Anh Văn chuyên ngành QHQT; Ngôn ngữ học so sánh. 
Email: trinhthuhuong99@gmail.com


 

Thầy NGUYỄN VĂN PHÁI
Phó Trưởng Khoa


Học hàm-học vị: Thạc sĩ
Nơi tốt nghiệp: Đại học Luật TP.HCM 
Hướng nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế, Hợp đồng Thương mại quốc tế
Môn học giảng dạy: Nhập môn Nhà nước và Pháp luật, Luật Thương mại Quốc tế, Hợp đồng Thương mại Quốc tế.
Email: phainvfir@hcmussh.edu.vn

 

 

  


Thầy NGUYỄN THÀNH TRUNG
Trưởng Bộ môn Chính trị Quốc tế
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS)


Học hàm-học vị: Tiến sĩ
Nơi tốt nghiệp: Cử nhân Anh văn, ThS Giảng dạy tiếng Anh (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM), ThS Chính trị Trung Quốc (ĐH Phúc Đán, Trung Quốc); TS. Chính trị học (Hongkong Baptist University, Hong Kong).
Hướng nghiên cứu: Quan hệ quốc tế (International relations), Chính trị học so sánh (Comparative politics), An ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Security in the Asia-Pacific), Chính sách đối ngoại Trung Quốc (Chinese foreign policy), Chính trị Việt nam (Vietnamese politics)
Môn học giảng dạy: Lý thuyết quan hệ quốc tế (Theory of International Relations), Chính trị học so sánh (Comparative Politics), Chính sách đối ngoại Trung Quốc (Chinese Foreign Policy), Phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods)
Email: trungnt@hcmussh.edu.vn

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thầy DƯƠNG NGỌC DŨNG
Trưởng Bộ môn Kinh tế quốc tế


Học hàm-học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Tôn giáo học, Đông Á học
Nơi tốt nghiệp: ThS. Đông Nam Á học (Đại học Harvard, Mỹ), TS. Tôn giáo học (Đại học Boston, Mỹ), ThS. Quản trị Kinh Doanh (United Business Institute, Bỉ).
Môn học giảng dạy: Tôn giáo trong Quan hệ Quốc tế, Kinh tế chính trị quốc tế, Quản trị Marketing, Quản trị Nhân sự, Quản trị xuyên văn hoá

 

 
Cô NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Trưởng Bộ môn Luật Quốc tế


Học hàm-học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Luật Kinh tế
Nơi tốt nghiệp: Đại học Luật TP.HCM 
Môn học giảng dạy: Lí luận nhà nước và Pháp luật; Pháp luật Đại cương; Công pháp Quốc tế,  Tư pháp quốc tế
Email: hongvanktm@yahoo.com

 

 

 

 

Thầy TRẦN NAM TIẾN
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo


Học hàm-học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ
Chuyên ngành: Lịch sử  Hướng nghiên cứu: Lịch sử Ngoại giao và Chính sách đối ngoại Việt Nam, Địa chính trị, Lịch sử Quan hệ quốc tế
Nơi tốt nghiệp: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Môn học giảng dạy: Chính sách đối ngoại Việt Nam; Lịch sử ngoại giao Việt Nam; Lịch sử quan hệ Việt - Mỹ, Chính trị học đại cương, Địa chính trị 
Email: nam_tien2004@yahoo.com
Thầy TRẦN ĐÌNH LÂM

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á


Học hàm-học vị: Tiến sĩ 
Chuyên ngành: Triết học kinh tế
Nơi tốt nghiệp: TS. Triết học Kinh tế (Đại học Innsbruck, Áo)

 

 

  

 


 


Cô NGUYỄN THANH HOÀNG

Học hàm-học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế
Hướng nghiên cứu: Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Nơi tốt nghiệp: Đại học Eindhoven (TU/e) Hà Lan
Môn học giảng dạy: Kinh tế quốc tế ( Kinh tế quốc tế , Kinh tế phát triển, Đầu tư quốc tế), quản trị (Quản lý dự án, Phân tích và Thẩm định dự án)
Email: HTNguyen.TUe@gmail.com 

 

 

 

Thầy TRẦN NGUYÊN KHANG

Học hàm-học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Chính trị quốc tế
Hướng nghiên cứu: Chính trị và Ngoại giao Quốc tế
Nơi tốt nghiệp: Universite de Rennes 1- Faculte de Droit et Science Politique- France
Môn học giảng dạy: Toàn cầu hóa (Globalization), Những vấn đề toàn cầu ( Global Issues), Giao tiếp liên văn hóa (Intercultural-Communication), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Anh văn chuyên ngành QHQT
Email: nguyenkhang2001@gmail.com


 

  

 

 

Thầy NGUYỄN TĂNG NGHỊ

Học hàm-học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế
Hướng nghiên cứu: Chính sách đối ngoại Trung Quốc, Chính sách đối ngoại Việt Nam, Lý thuyết Chủ nghĩa khu vực ASEAN.
Nơi tốt nghiệp: TS Quan hệ quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc (Renmin University of China - RUC).
Môn học giảng dạy: Chính sách đối ngoại Trung Quốc, Lễ tân Ngoại giao, Chủ nghĩa khu vực ASEAN.
Email: nguyentangnghi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Thầy HUỲNH TÂM SÁNG

 
 
 
 
 
 
 
 
Học hàm-học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Chính trị quốc tế
Hướng nghiên cứu: An ninh và xung đột trong quan hệ quốc tế, Địa chính trị, Cường quốc tầm trung, Quan hệ quốc tế ở Biển Đông.
Nơi tốt nghiệp: Cử nhân Quan hệ quốc tế (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM), Tiến sĩ Lịch sử (Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).
Email: sangtamhuynh@gmail.com

 

  

 

  

 

Cô NGUYỄN MINH BÍCH VÂN

Học hàm-học vị: Thạc sĩ
Hướng nghiên cứu: TESOL, Giao tiếp liên văn hoá, Giáo dục song ngữ
Nơi tốt nghiệp: Đại học La Trobe
Môn học giảng dạy: Tiếng Anh chuyên ngành Quan hệ Quốc tế
Email: ng.minhbichvan@hcmussh.edu.vn 

 

 

 

 

 

  Thầy ĐOÀN NGỌC ANH KHOA

Học hàm-học vị: Thạc sĩ Chính Trị Á Châu, Sự vụ Đông Bắc Á (Đại học Luân Đôn), Cử nhân Danh dự chuyên ngành chính (Chính trị học & Phát triển Quốc tế học), chuyên ngành phụ (Đông Á học & Lịch sử)
Chuyên ngành: Chính trị quốc tế

Hướng nghiên cứu: An ninh và Chính trị Đông Bắc Á. Chuyên sâu về Eo biển Đài Loan, Bán đảo Triều Tiên, Tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, và Biển Đông.
Nơi tốt nghiệp: Nghiên cứu sinh (Đại học Columbia, Hoa Kỳ), Thạc sĩ (Đại học Luân Đôn, Anh Quốc), Cử nhân (Đại học McGill, Canada)
Môn học giảng dạy: Nhập môn QHQT, Phương pháp NCKH, Kinh tế Chính trị Quốc tế (trợ giảng)
Email: williamdoan1311@gmail.com

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cô PHẠM NGỌC MINH TRANG

Học hàm-học vị: Thạc sĩ 
Chuyên ngành: Luật quốc tế

Nơi tốt nghiệp: Đại học Nottingham, Vương quốc Anh
Môn học giảng dạy: Công pháp Quốc tế, Luật Biển, Anh văn chuyên ngành
Email: minhtrang.pn@gmail.com

 

 

 

 

 

   Cô HOÀNG CẨM THANH

Học hàm-học vị: Thạc sĩ 
Chuyên ngành: Chính trị quốc tế

Hướng nghiên cứu: Quan hệ Việt - Mỹ
Nơi tốt nghiệp: Hoa Kỳ
Môn học giảng dạy: Nhập môn Quan hệ quốc tế, Nhập môn Phương pháp Nghiên cứu khoa học trong Quan hệ quốc tế
Email: hoangthanhfir@hcmussh.edu.vn


 

  

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Thầy PHẠM THÁI THUẦN

Học hàm-học vị: Thạc sĩ 
Chuyên ngành: Luật quốc tế

Hướng nghiên cứu: Tư pháp Quốc tế
Nơi tốt nghiệp: ThS (Đại học Jean Moulin - Lyon 3), Cử nhận (Đại học Luật Tp.HCM)
Môn học giảng dạy: Nhập môn Nhà nước và Pháp luật, Tư pháp Quốc tế
Email: thaithuanpham@gmail.com

 

 

 

 

 


Cô NGUYỄN LÊNA
Thư ký
Giáo vụ Cao học 


Học hàm-học vị: Cử nhân 
Chuyên ngành: Chính trị quốc tế

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM
Email: lenanguyen912@gmail.com

 

 

 

  

   
 
 
 
 
 
 
 

Cô HUỲNH DƯƠNG KIỀU LÊ
Giáo vụ hệ Chất lượng cao


Học hàm-học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Công tác xã hội

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Email: kieuleefir@hcmussh.edu.vn


 

 


 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cô NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN
Trợ lý Công tác sinh viên


Học hàm-học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Khoa học chính trị

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Email: baotrann221@gmail.com

 

 


 

     

 Cô VŨ HÀ LINH PHƯƠNG

Thư viện - Học liệu


Học hàm-học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Quản trị thông tin

Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Email: linhphuongvuha@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Thầy TRẦN NGUYÊN KHANG

Học hàm-học vị: Tiến sĩ
Chuyên ngành: Chính trị quốc tế
Hướng nghiên cứu: Chính trị và Ngoại giao Quốc tế
Nơi tốt nghiệp: Universite de Rennes 1- Faculte de Droit et Science Politique- France
Môn học giảng dạy: Toàn cầu hóa (Globalization), Những vấn đề toàn cầu ( Global Issues), Giao tiếp liên văn hóa (Intercultural-Communication), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Anh văn chuyên ngành QHQT
Email: nguyenkhang2001@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.