Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Họ và tên  Học vị Chức vụ
Bùi Hải Đăng Tiến sĩ Trưởng Khoa
Trịnh Thu Hương Tiến sĩ Phó Trưởng Khoa phụ trách Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Nguyễn Văn Phái Thạc sĩ Phó Trưởng Khoa phụ trách Công tác sinh viên

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
(Thành lập theo Quyết định số 984/QĐ-XHNV-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM)

Họ và tên  Chức vụ Đảm nhiệm vị trí
TS. Bùi Hải Đăng Trưởng Khoa QHQT Chủ tịch Hội đồng
ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân Phó Trưởng Phòng TT - PC - SHTT Thư ký
TS. Trịnh Thu Hương Phó Trưởng Khoa QHQT Ủy viên
ThS. Nguyễn Văn Phái Phó Trưởng Khoa QHQT Ủy viên
TS. Nguyễn Thành Trung GĐ Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Ủy viên
TS. Nguyễn Thanh Hoàng PGĐ Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Ủy viên
PGS.TS. Trần Nam Tiến PGĐ Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo Ủy viên
TS. Dương Ngọc Dũng Giảng viên Khoa QHQT
Ủy viên
GS.TS. Hoàng Khắc Nam Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội Ủy viên
PGS.TS. Bùi Nhật Quang Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Ủy viên
PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng Học viện Ngoại giao Việt Nam Ủy viên

 

TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN

Họ và tên  Học vị Chức vụ
Nguyễn Thành Trung Tiến sĩ Trưởng Bộ môn Chính trị Quốc tế
Dương Ngọc Dũng Tiến sĩ Trưởng Bộ môn Kinh tế Quốc tế
Nguyễn Thị Hồng Vân Thạc sĩ Trưởng Bộ môn Luật Quốc tế
Bùi Hải Đăng Tiến sĩ Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ và Kỹ năng đối ngoại
Trịnh Thu Hương Tiến sĩ Trưởng Bộ môn Anh văn chuyên ngành

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Họ và tên  Học hàm - Học vị
Trần Nam Tiến Phó giáo sư - Tiến sĩ
Nguyễn Thanh Hoàng Tiến sĩ
Trần Đình Lâm Tiến sĩ
Nguyễn Quang Dũng Tiến sĩ
Trần Nguyên Khang Tiến sĩ
Nguyễn Tăng Nghị Tiến sĩ
Huỳnh Tâm Sáng Tiến sĩ
Nguyễn Minh Bích Vân Thạc sĩ
Trần Cẩm Thu Thạc sĩ
Đoàn Ngọc Anh Khoa Thạc sĩ
Phạm Ngọc Minh Trang Thạc sĩ
Hoàng Cẩm Thanh Thạc sĩ
Phạm Thái Thuần Thạc sĩ
Lý Xuân Anh Thạc sĩ
Trương Doãn Mẫn Thạc sĩ

ĐỘI  NGŨ CHUYÊN VIÊN

Họ và tên 
Học vị  Nhiệm vụ
Nguyễn Lêna Cử nhân Thư ký, Giáo vụ Cao học
Huỳnh Dương Kiều Lê Cử nhân  Giáo vụ hệ Đại trà và hệ Chất lượng cao
Nguyễn Thị Bảo Trân Cử nhân ​Trợ lý Công tác Sinh viên
Vũ Hà Linh Phương Cử nhân Chuyên viên Thư viện - Học liệu


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.