Tầm nhìn và Sứ mệnh

VISIONS AND MISSIONS OF THE FACULTY OF INTERNATIONAL RELATIONSThe Faculty of International Relations realizes its vision to create a better society in many ways, to train students to become global citizens and future leaders, and strive for a regional reputation in political science discipline.The Faculty of International Relations is committed to enabling students to develop the skills necessary for their success in the future workplace and realize their aspirations. The faculty and students approach teaching, learning and leadership in a spirit of pioneering, debate, self-motivation, service and discipline. The faculty boasts that its graduates start some of the most successful careers anywhere. With most of the faculty staff trained abroad and committed to upholding the three main pillars of education including teaching, research and service, the faculty is always behind all the success that students have achieved.   Studying at the Faculty of International Relations will call upon the best that’s in you.

 Khoa Quan hệ Quốc tế  xác định được vai trò và tầm nhìn của mình trong việc góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, đào tạo sinh viên trở thành công dân toàn cầu và các nhà lãnh đạo tương lai, và phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo ngành khoa học chính trị có uy tín trong khu vực Đông Nam Á. Khoa Quan hệ Quốc tế cam kết đào tạo sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết cho thành công trong công việc tương lai cũng như hiện thức hóa khát vọng của các em. Các giảng viên và sinh viên tiếp cận việc giảng dạy, học tập và lãnh đạo trong tinh thần tiên phong, phục vụ, tranh luận, tự nỗ lực và kỷ luật.

 

Khoa Quan hệ quốc tế tự hào sinh viên tốt nghiệp đã và đang bắt đầu sự nghiệp thành công ở khắp mọi nơi. Với hầu hết giảng viên trong Khoa được đào tạo ở nước ngoài, Khoa luôn duy trì phát huy ba cột trụ trong giáo dục bao gồm giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ.

 

Chính vì vậy, Khoa luôn đứng đằng sau tất cả mọi thành công mà sinh viên đã đạt được.  
Học tập ở Khoa Quan hệ quốc tế sẽ phát triển tốt nhất khả năng trong con người bạn. 

 

---------------

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.