Hội thảo giữa sinh viên khoa QHQT và Đại học De La Salle (Manila, Philippines) (ngày 27/11/2017).

Sinh viên giữa hai trường đã có một ngày giao lưu và học tập rất hiệu quả với việc thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến ASEAN. 


Trong buổi hội thảo lần này, Sinh viên hai trường đã tham gia thảo luận sôi nổi với chủ đề chính: "CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA-XÃ HỘI ASEAN: TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC". 

Theo trang web chính thức, cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN "nhằm góp phần thực hiện một Cộng đồng ASEAN hướng về người dân và có trách nhiệm với xã hội nhằm đạt được sự đoàn kết và thống nhất giữa các dân tộc và các quốc gia thành viên ASEAN. Cộng đồng tìm cách tạo ra một bản sắc chung và xây dựng một xã hội có tính quan tâm và chia sẻ và nơi mà việc nâng cao về sự thịnh vượng, sinh kế và phúc lợi của các dân tộc được tăng cường. " Việc tập trung vào việc nuôi dưỡng nguồn nhân lực, văn hoá và tài nguyên thiên nhiên cho sự phát triển bền vững trong khu vực, khát vọng mang tính văn hoá-xã hội của ASEAN vẫn là thách thức đối với các quốc gia thành viên. Buổi hội thảo này nhằm nhấn mạnh các triển vọng và thách thức của việc đạt được tầm nhìn này. Điều quan trọng nhất là buổi hội thảo cung cấp cho sinh viên một nền tảng để nói lên những hiểu biết và quan điểm mới của họ về những vấn đề đang nổi lên của khu vực.

[English]

THEME: “ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY: PROSPECTS & CHALLENGES”.

According to its official website, the ASEAN Socio-Cultural Community “aims to contribute to realising an ASEAN Community that is people-oriented and socially responsible with a view to achieving enduring solidarity and unity among the peoples and Member States of ASEAN. It seeks to forge a common identity and build a caring and sharing society which is inclusive and where the well-being, livelihood, and welfare of the peoples are enhanced.”

Focusing on nurturing the human, cultural and natural resources for sustained development in the region, the ASEAN Socio-Cultural aspirations remain challenging for the member states. This seminar aims to highlight the prospects and challenges of attaining such vision. Most importantly, it gives the students a platform to voice their fresh insights and perspectives on the emerging issues of the region.

Một số hình ảnh buổi giao lưu:Sinh viên hai trường chụp hình Group Photo.Sinh viên trao đổi về các chủ đề “nóng” của ASEAN như Phát triển kinh tế bền vững, Giảm đói nghèo, Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,...Đại diện Khoa QHQT trao quà tặng trường Đại học De la Salle.Sinh viên hai trường giao lưu, tìm hiểu về môi trường học tập cũng như các vấn đề xung quanh buổi hội thảo.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.