ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TRUNG
Học hàm-học vị: Tiến sỹ 
Chuyên ngành nghiên cứu: chính trị Trung Quốc, quan hệ Việt-Trung, kinh tế chính trị, chính trị học so sánh   
Nơi tốt nghiệp: Đại học Hong Kong Baptist 
Email: trungnt@hcmussh.edu.vn
Môn học giảng dạy: Chính sách đối ngoại Trung Quốc, Nghiên cứu khoa học trong ngành Chính trị học, Chính trị học so sánh


Full Name: NGUYEN THANH TRUNG
Title: Ph.D. 
Education, including degree earned and institutions: Ph.D. (Hong Kong Baptist University), M.A.’s (Fudan University, USSH), B.A. (USSH)
Email: trungnt@hcmussh.edu.vn
Research Interests: Chinese politics, Chinese foreign policy, International Political Economy, Comparative Politics 
Current Courses Taught: Chinese Foreign Policy, Research Methods in Political Science, Comparative Politics

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Họ và tên: TRẦN NAM TIẾN
Học hàm-học vị: PGS.TS
Chuyên ngành nghiên cứu:
Nơi tốt nghiệp: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănEmail: nam_tien2004@yahoo.com
Môn học giảng dạy: CSĐN Việt Nam; Lịch sử ngoại giao Việt Nam; Quan hệ Việt - Mỹ.


Full Name: TRẦN NAM TIẾN
Title: Associate Professor
Research Interests:
Education, including degree earned and institutions: PhD, University of Social Sciences and Humanities
Email: nam_tien2004@yahoo.com
Current Courses Taught: Vietnam’s Foreign Policy, History of Vietnam Diplomacy


 

 

Họ và tên: ĐÀO MINH HỒNG
Học hàm-học vị: Tiến Sĩ
Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử thế giới, lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử quan hệ quốc tế
Nơi tốt nghiệp: Cử Nhân (Đại học Tổng hợp Quốc Gia Kuban – Liên Xô Cũ), Tiến Sĩ (ĐHKHXH&NV – ĐHQG.TPHCM)
Email: daominhhong@gmail.com
Môn học giảng dạy: Lịch sử văn minh thế giới; Lịch sử QHQT; An ninh con người; ASEAN; Nhập môn Quan hệ quốc tế

Full Name: ĐÀO MINH HỒNG
Title: PhD.
Research Interests:
Education, including degree earned and institutions: B.A. (Kuban State University – Former Soviet Union), PhD (University of Social Sciences and Humanities)
Email: daominhhong@gmail.com
Current Courses Taught: History of Civilizations, History of International Relations, Human Security, ASEAN, Introduction to International Relations


 

 

Họ và tên: LÊ HỒNG HIỆP
Học hàm-học vị: Tiến Sĩ
Chuyên ngành nghiên cứu: An ninh châu Á - Thái Bình Dương, các vấn đề kinh tế chính trị quốc tế, chính sách đối ngoại Việt Nam, Quan hệ Việt - Trung
Nơi tốt nghiệp: TS (Đại học New South Wales), ThS (Đại học Quốc gia Australia), Cử nhân (Học viện Ngoại giao Việt Nam)
Email: lehonghiepfir@hcmussh.edu.vn
Môn học giảng dạy: An ninh quốc tế; Kinh tế chính trị quốc tế; Phương pháp nghiên cứu Khoa học; Lý luận quan hệ quốc tế.


Full Name: LÊ HỒNG HIỆP
Title: PhD.
Research Interests: Asia-Pacific security, international political eocnomy issues, Vietnam foreign policy, Vietnam - China relations
Education, including degree earned and institutions: PhD (University of New South Wales), M.A. in International Relations (Australian National University), B.A. (Diplomatic Academy of Vietnam)
Email: firlehonghiep@hcmussh.edu.vn
Current Courses Taught: International Security, International Political Economy; Introduction to Research Methods, Theories of International Relations


  

Họ và tên: TRƯƠNG MINH HUY VŨ
Học hàm-học vị: Tiến Sĩ, Kinh tế chính trị quốc tế
Chuyên ngành nghiên cứu: Kinh tế chính trị quốc tế, Tranh chấp biển Đông
Nơi tốt nghiệp: đại học Bonn, CHLB Đức
Email: truongminhhuyvufir@hcmussh.edu.vn 
Môn học giảng dạy: Kinh tế chính trị quốc  tế; Châu Âu học
 


Full Name: TRUONG MINH HUY VU
Title: PhD (International Political Economy)
Research Interests: Global Power Shift, East Sea Disputes 
Education, including degree earned and institutions: University of Bonn
Email: truongminhhuyvufir@hcmussh.edu.vn 
Current Courses Taught: International Political Economy; EU studies
 

 

 

Họ và tên: TRỊNH THU HƯƠNG
Học hàm-học vị: Tiến Sĩ
Chuyên ngành nghiên cứu: Giảng dạy tiếng Anh; Nghiên cứu văn hóa Việt Nam; Văn hóa Mỹ; Văn Hóa Úc; Quan hệ Quốc tế; Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu (A-V).
Nơi tốt nghiệp: TS (ĐHKHXH&NV, Tp. HCM), ThS TESOL (ĐH Canberra Australia), ThS Văn Hóa (ĐHKHXH&NV, Tp. HCM) Cử nhân (ĐHKHXH&NV, Tp. HCM).
Email: trinhthuhuong99@gmail.com
Môn học giảng dạy: Toàn cầu hóa; Những vấn đề toàn cầu; Giao tiếp liên văn hóa; Đàm phán; Nhân học - Văn hóa xã hội Mỹ; Nhân học - Văn hóa xã hội Úc; Lịch sử Mỹ; Giảng dạy tiếng Anh; Anh Văn chuyên ngành QHQT; Ngôn ngữ học so sánh. 


Full Name: TRỊNH THU HƯƠNG
Title: PhD.
Research Interests: TESOL; Cultural Studies; Vietnamese Culture; American Culture & History; Australian Culture; Negotiation; International Relations; Linguistics.
Education, including degree earned and institutions: PhD (University of Social Sciences & Humanities, HCMC), M.A. in TESOL (University of Canberra, Australia), M.A. in Cultural Studies (University of Social Sciences & Humanities, HCMC), B.A. (University of Social Sciences & Humanities, HCMC). 
Email: trinhthuhuong99@gmail.com
Current Courses Taught: Globalization; Global Issues; Intercultural Communication; Negotiation; American history; Social issues in the US; American Identities; Cultural Anthropology & Society in Australia; General English; English in International relations; Linguistics.
 

 

Họ và tên: NGUYỄN THANH HOÀNG
Học hàm-học vị: Tiến sĩ Khoa học
Chuyên ngành nghiên cứu: International Business
Nơi tốt nghiệp: Eindhoven University of Technology (TU/e)
Email: htnguyen.TUe@gmail.com
Môn học giảng dạy: Quản lý Dự án (Project Management), Phân tích và Thẩm định Dự án (Project Analysis and Appraisal), Foreign Direct Investment (FDI), International Business, Principals of Management, Organizational Behaviour, Research Methodology.

 

 

Họ và tên: NGUYỄN TĂNG NGHỊ
Học hàm-học vị: NCS tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.
Chuyên ngành nghiên cứu: Chủ nghĩa khu vực, An ninh khu vực, Chính sách đối ngoại Trung Quốc.
Nơi tốt nghiệp: Trung Quốc
Email: nguyentangnghi@gmail.com 
Môn học giảng dạy: Chính sách đối ngoại Trung Quốc, Lễ tân Ngoại giao 


Full Name: NGUYEN TANG NGHI
Title: PhD Candidate in Renmin University of China
Research Interests: Regionalism, Chinese foreign policy
Education, including degree earned and institutions: China
Email: nguyentangnghi@gmail.com  
Current Courses Taught: China Foreign Policy, Diplomatic Formality


 

Họ và tên: TRẦN NGUYÊN KHANG
Học hàm-học vị: Thạc Sĩ, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Học viện ngoại giao Việt Nam
Chuyên ngành nghiên cứu: Chính trị ngoại giao quốc tế
Nơi tốt nghiệp: Universite de Rennes 1- Faculte de Droit et Science Politique- France
Email: nguyenkhang2001@gmail.com
Môn học giảng dạy: 
● Toàn cầu hóa (Globalization), 
● Những vấn đề toàn cầu ( Global Issues), 
● Giao tiếp liên văn hóa (Intercultural-Communication), 
● Phương pháp nghiên cứu khoa học,
● Anh Văn chuyên ngành QHQT.
 


Full Name: TRAN NGUYEN KHANG
Title: Master, Phd Candidate in Diplomatic Academy of Vietnam
Research Interests: Globalization, Soft Power, Intercultural Communication
Education, including degree earned and institutions: Master Degree in Political Science, Universite de Rennes 1- Faculte de Droit et Science Politique- France
Email: nguyenkhang2001@gmail.com
Current Courses Taught: 
● Globalization, 
● Global Issues, 
● Intercultural Communication,
● Research Methods,
● English in International relations.

 

 

 

Họ và tên: TRẦN THANH HUYỀN
Học hàm-học vị: Thạc sỹ - Nghiên cứu sinh
Chuyên ngành nghiên cứu: ASEAN, tôn giáo Đông Nam Á
Nơi tốt nghiệp: Tốt nghiệp Thạc sỹ tại Đại học Griffith, Queensland, Úc
Email: tranthanhhuyenir@gmail.com
Môn học giảng dạy: Anh văn chuyên ngành, ASEAN, An ninh con người


Full Name: TRAN THANH HUYEN
Title: M.A
Research Interests: ASEAN studies, Religions in South-east Asia
Education, including degree earned and institutions: 
- M.A. in Griffith University, Queensland, Australia
- PhD. Candidate in Diplomatic Academy of Vietnam
Email: tranthanhhuyenir@gmail.com
Current Courses Taught: Academic English, ASEAN, Human Security 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Học hàm-học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành nghiên cứu: Luật kinh tếNơi tốt nghiệp: Đại học Luật Tp. HCM
Email: hongvanktm@yahoo.com
Môn học giảng dạy: Lí luận nhà nước và PL; PL Đại cương; Công pháp Quốc tế,  Tư pháp quốc tế


 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ TỐ NGA
Học hàm-học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành nghiên cứu: Kinh tế Lao động và vấn đề Nhập cư
Nơi tốt nghiệp: châu Âu
Email: nguyentonga@gmail.com 
Môn học giảng dạy: Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô, Quan hệ Kinh tế Quốc tế

 

Full Name: NGUYEN THI TO NGA
Title: M.A. 
Research Interests: Labor economics, Immigration
Education, including degree earned and institutions: 
M.A. Economics of International Trade and European Integration (an Erasmus Mundus programme)
Email: nguyentonga@gmai.com 
Current Courses Taught: Microeconomics, Macroeconomics, International Economic Relations 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÁI
Học hàm-học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành nghiên cứu: Luật Thương mại quốc tế, Hợp đồng thương mại quốc tế
Nơi tốt nghiệp: Đại học Luật Tp.HCM
Email: phainvfir@hcmussh.edu.vn
Môn học giảng dạy: Nhập môn Nhà nước và Pháp luật, Luật Thương mại Quốc tế, Hợp đồng Thương mại Quốc tế.


Full Name: NGUYEN VAN PHAI
Title: M.A.
Research Interests: International Trade Law, Inernational Commercial Contracts
Education, including degree earned and institutions: Ho Chi Minh City University of Law
Email: phainvfir@hcmussh.edu.vn
Current Courses Taught: Introduction to the States and Laws, International Trade Law, International Commercial Contracts

 

 

Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 
Học hàm-học vị: Thạc sĩ về QHQT 
Chuyên ngành nghiên cứu: Đàm phán, giao tiếp quốc tế
Nơi tốt nghiệp: ThS ( Đại học Tufts - trường Fletcher Hoa Kỳ), Cử nhân ( Học viện Ngoại giao Việt Nam) 
Email: nguyenphuongha@gmail.com
Môn học giảng dạy: Đàm phán Quốc tế, Lễ tân và Nghiệp vụ Ngoại giao

Full Name:  NGUYỄN PHƯƠNG HÀ
Title: MA
Research Interests: International Negotiations, International Communication and Diplomatic protocol
Education, including degree earned and institutions: 
MALD (Master of Law and Diplomacy at the Fletcher School- Tufts University, USA), B.A (Diplomatic Academy of Vietnam)
Email: nguyenphuongha@gmail.com
Current Courses Taught: International Negotiations, Etiquette and Diplomatic Protocol

 

 

Họ và tên: HOÀNG CẨM THANH
Học hàm-học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành nghiên cứu: Lý thuyết Quan hệ Quốc tế, Chính sách đối ngoại Mỹ.
Nơi tốt nghiệp: Đại học Texas A&M Commerce, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Email: hoangthanh611@gmail.com
Môn học giảng dạy: Nhập môn Quan hệ Quốc tế, Nhập môn Phương pháp Nghiên cứu trong Quan hệ Quốc tế, Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

 

Full Name: HOANG CAM THANH
Title: Master of Art
Research Interests: International Relations Theories, U.S. Foreign Policy
Education, including degree earned and institutions: 
Master in Political Science, Texas A&M University Commerce
Email: hoangthanh611@gmail.com 
Current Courses Taught: Introduction to International Relations, Introduction to Research Methods in International Relations Discipline, U.S. Foreign Policy

 

 

Họ và tên: TRẦN TUẤN ĐẠT
Học hàm-học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành nghiên cứu: Quyền lực mềm, Kỹ năng mềm
Nơi tốt nghiệp: Đại học Quốc gia Seoul, Chulalongkorn University
Email: dattran.ir@gmail.com
Môn học giảng dạy: Văn hóa giao tiếp, Những vấn đề toàn cầu, Nghiệp vụ thư ký văn phòng đối ngoại

 

Full Name: TRAN TUAN DAT
Title: M.A.
Research Interests: Soft Power, Soft Skills
Education, including degree earned and institutions: Seoul National University, Chulalongkorn University
Email: dattran.ir@gmail.com
Current Courses Taught: Communication Etiquette, Global Issues, Foreign Affairs Secretary

 

 

Họ và tên: PHẠM NGỌC MINH TRANG 
Học hàm-học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành nghiên cứu: Luật quốc tế
Nơi tốt nghiệp: Trường Đại học Nottingham, Vương quốc Anh
Email: minhtrang.pn@gmai.com
Môn học giảng dạy: Công pháp quốc tế; Luật biển; Anh văn chuyên ngành

 
Fullname: PHAM NGOC MINH TRANG
Title: Master in Law (LLM)
Research Interests: International Law, Law of the Sea
Education, including degree earned and institutions: University of Nottingham.
 Current Courses Taught: Public International Law, Law of the Sea, Academic English
Email: minhtrang.pn@gmail.com

 

 

Họ và tên: NGUYỄN TRẦN PHI YẾN
Học hàm-học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành nghiên cứu: Kinh tế Quốc tế, Kỹ năng Hội nhập
Nơi tốt nghiệp: University of Gloucestershire, Stanford Graduate School of Business, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Email: ntp.yenvietnam@gmail.com
Môn học giảng dạy: Toàn Cầu Hóa, Giao tiếp liên văn hóa, Anh Văn chuyên ngành

 

Full Name: NGUYEN TRAN PHI YEN
Title: MBA
Research Interests: International Economics
Education, including degree earned and institutions: University of Gloucestershire, Stanford Graduate School of Business, University of Social Sciences and Humanities
Email: ntp.yenvietnam@gmail.com
Current Courses Taught: Globalization, Public Speaking

 

 

Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH
Học hàm-học vị: Thac sỹ
Chuyên ngành nghiên cứu: Quyền lực mềm, Giao tiếp liên văn hóa
Nơi tốt nghiệp: Đại học Northampton, Anh Quốc
Email: phuongquynhfir@hcmussh.edu.vn
Môn học giảng dạy: Anh văn chuyên ngành, Văn hóa giao tiếp, Giao tiếp liên văn hóa, Nghiệp vụ thư ký văn phòng đối ngoại

 

Full Name: Ms. NGUYEN PHUONG QUYNH
Title: MBA
Research Interests: Soft power, Intercultural Communication
Education, including degree earned and institutions: University of Northampton
Email: phuongquynhfir@hcmussh.edu.vn
Current Courses Taught: Communication Etiquette, Foreign Affairs Secretary, Intercultural communication


 

 

Họ và tên: PHẠM THÁI THUẦN
Học hàm-học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành nghiên cứu: Tư pháp Quốc tế
Nơi tốt nghiệp: ThS (Đại học Jean Moulin - Lyon 3), Cử nhân (Đại học Luật TP.HCM)
Email: thaithuanpham@gmail.com
Môn học giảng dạy: Nhập môn Nhà nước và Pháp luật; Tư pháp Quốc tế

Full Name: PHAM THAI THUAN
Title: Master of Laws 
Research Interests: Private International Law
Education, including degree earned and institutions: Master of Laws (Jean Moulin University Lyon), Bachelor (Ho Chi Minh City University of Law)
Email: thaithuanpham@gmail.com
Current Courses Taught: Introduction to Stade and Law, Private International Law


 

Họ và tên: NGUYỄN THÚC CƯỜNG
Học hàm-học vị: Thạc Sỹ ngành Quan Hệ Quốc Tế
Chuyên ngành nghiên cứu: Thể Chế Và Phát Triển Kinh Tế ở khu vực Châu Á-TB, những Vấn Đề phát triển
Nơi tốt nghiệp: Trường Đại Học Chicago, Mỹ 
Email: cnguye15@gmail.com 
Môn học giảng dạy: Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, Phương Pháp Nguyên Cứu, Toàn Cầu Hóa, Những Vấn Đề Toàn Cầu.  

 

Full Name: CUONG T NGUYEN
Title: MA in International Relations 
Research Interests: Institutions and Economic Development in Asia-Pacific, Rule of Law and Development
Education, including degree earned and institutions: the Committee of International Relations, University of Chicago, US.
Email: cnguye15@gmail.com
Current Courses Taught: U.S Foreign Policy, Research Methodology, Globalization, and Global issues.


 

Họ và tên: VÕ TRẦN TRUNG NHÂN
Học hàm-học vị: Thạc Sĩ
Chuyên ngành nghiên cứu: Giới, tính dục và phát triển. Xã hội học chính trị. An ninh học.
Nơi tốt nghiệp: International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands and University of York, the United Kingdom.
Email: nhan.votrantrung@hcmussh.edu.vn
Môn học giảng dạy: Toàn cầu hóa, Những vấn đề toàn cầu, An ninh con người

Full Name: VO TRAN TRUNG NHAN
Title: Master of Arts
Research Interests: Gender, sexuality and development. Political sociology. Security studies.
Education, including degree earned and institutions: The Erasmus Mundus Masters
Program in Public Policy. International Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands and University of York, the United Kingdom.
Email: nhan.votrantrung@hcmussh.edu.vn
Current Courses Taught: Globalization, Global Issues, Human Security  


 

Họ và tên: HOÀNG MINH THÔNG
Học hàm-học vị: Cử nhân Quan hệ quốc tế, Học viên cao học
Chuyên ngành nghiên cứu: Lịch sử Quan hệ quốc tế, ASEAN
Nơi tốt nghiệp: Đại học KHXH&NV ĐHQG TPHCM
Email: hmthongfir@hcmussh.edu.vn
Môn học giảng dạy: Lịch sử quan hệ quốc tế Iⅈ Nhập môn quan hệ quốc tế; ASEAN; Phương pháp học đại học; tiếng Anh chuyên ngành 

Full Name: HOÀNG MINH THÔNG
Title: B.A.
Research Interests: History of Internatinal Relations, ASEAN
Education, including degree earned and institutions: B.A. (Vietnam National University)
Email: hmthongfir@hcmussh.edu.vn
Current Courses Taught: History of International Relations Iⅈ Introduction to International Relations; ASEAN; Learning skills for Higher Education; Specialised English for IR major  
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.