Thông báo thay đổi thời gian và địa điểm học chính trị đầu năm

Chào các bạn
Giáo vụ thông báo thay đổi như sau:
Khoá 2015: thay đổi địa điểm học sang NTĐ (nhà thi đấu)
Khoá 2016: thời gian học đổi sang buổi chiều, và địa điểm học là NTĐ (nhà thi đấu)
Khoá 2014: thời gian học và địa điểm vẫn giữ nguyên như cũ
Các bạn có thể xem chi tiết tại file đính kèm.
Lich GV-TUAN SHCD HSSV NAM 2017-2018 (edited).xlsx
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.