Thông báo về kế hoạch học tập HKI (2018-2019)

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học KHXH&NV ban hành ngày 25/6/2018, Khoa Quan hệ Quốc tế thông báo tới toàn thể sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 về kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2018-2019 cụ thể như sau


1. Đối với các khóa 2016, 2017, 2018:

 

1.1  Thời gian học chính trị đầu năm: dự kiến từ ngày 13/8-19/8/2018

 

1.2  Thời gian bắt đầu học kỳ I : 20/8/2018

 

2. Đối với khóa 2015, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành đợt thực tập doanh nghiệp đến ngày 31/8/2018, kế hoạch học tập học kỳ I có một số điều chỉnh như sau:

 

2.1 Thời gian học chính trị đầu năm: 5/9/2018 (cả ngày)


2.2 Thời gian bắt đầu học kỳ I (2018-2019): 10/9/2018


Khoa Quan hệ Quốc tế yêu cầu toàn thể sinh viên các khóa thực hiện nghiêm túc thông báo này./.


Toàn văn thông báo có thể xem ở đây: Kế hoạch 2018 - 2019

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.