HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHÓA 2019-2023

1. Học bổng Chùa Long Phước năm học 2019-2020
- Giá trị học bổng: 3.000.000đ/suất.
- Điều kiện dự tuyển:
+ Sinh viên hệ chính quy tập trung năm thứ nhất khóa 2019-2023;
+ Hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó học tập;
+ Điểm tuyển sinh THPT ≥ 20 hoặc ĐGNL ≥ 900, điểm trung bình học tập THPT ≥ 7.0;
+ Chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2019-2020.
- Hồ sơ dự tuyển:
+ Đơn dự tuyển học bổng (tải mẫu): http://ctsv.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=7793e19e-607b-41c2-99bf-3c6c4f942a86
+ Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn;
+ Bản photo học bạ THPT/giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
+ Bản photo các giấy chứng nhận, thành tích (nếu có).

2. Học bổng USP VietHope năm 2019
- Giá trị học bổng: 300USD/suất. 
- Điều kiện dự tuyển:
+ Sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy tập trung;
+ Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có xác nhận). Thu nhập gia đình không đủ trang trải các khoản chi phí liên quan đến việc học tập;
+ Có khả năng tự trình bày rõ ràng và thuyết phục, thể hiện tốt khả năng suy luận-phân tích qua cách trả lời câu hỏi và trình bày quan điểm về một số vấn đề;
- Hồ sơ dự tuyển:
+ Đơn dự tuyển học bổng (tải mẫu): http://ctsv.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=5fbd1991-b74c-43c7-b763-5d47d6b39eb5&fbclid=IwAR0WAb7AfoBKgFlAHkPShLZghjB6qOoynDirs3auEJUOeOmNqwxelFTTbR8
+ Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo/cận nghèo/giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn;
+ Bản photo học bạ THPT và bản photo giấy báo nhập học;
+ Bản photo các giấy chứng nhận, thành tích (nếu có);
+ Thư giới thiệu của trường, giáo viên ở THPT (nếu có)
- Đăng ký dự tuyển:
+ Cách 1: Sinh viên scan/chụp hồ sơ dự tuyển và gửi thông tin theo hướng dẫn tại liên kết: https://bitly.vn/95ct trước ngày 27/9/2019;
+ Cách 2: Sinh viên hoàn tất hồ sơ dự tuyển và nộp tại phòng Công tác sinh viên (phòng A.06-Cơ sở Thủ Đức hoặc phòng B.002-Cơ sở Đinh Tiên Hoàng) trước ngày 23/9/2019;-

👉👉Xem chi tiết về học bổng vui lòng truy cập: http://ctsv.hcmussh.edu.vn/

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.